Motorika a hry na rozvoj motoriky

1 550 Kč I AK06469 I Znojmo a okolí I
Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku, seznámení se s teorií a klíčovými pojmy. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, křížových cvičení a prostorové orientace. Témata semináře: Motorika, definice, základní pojmy. Úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku. Úroveň kresby a rozvoj kresby postavy u předškoláků. Doporučené aktivity pro rozvoj jemné motoriky, správného přítlaku atd. Úroveň vizuomotoriky u předškoláků. Podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky, vizuomotoriky. Doporučená vybraná senzomotorická cvičení – praktické ukázky. Praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky a ml. školáky. Praktické ukázky tanečně-pohybových aktivit rozvíjejících motoriku, vizuomotoriku. Praktické ukázky využití perkusivních nástrojů a djembe k rozvoji jemné a hrubé motoriky, vizuomotoriky, pohybové koordinace a kognice u dětí v MŠ a ZŠ. Účastníci získají pracovní listy.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Cena
1550.00 Kč
Akreditace
MSMT-21893/2021-1-783
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Dobroslava Paličková
Lektor
Mgr. Alena Vlková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?