Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka Kom. se zákonným zástupcem_PhDr. Jurčíková

1 250 Kč I AK06429 I Břeclav a okolí I
Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka Komunikace se zákonným zástupcem (1. stupeň podpůrných opatření) Seminář je zaměřený na propojenost a sounáležitost vývojových etap dítěte/žáka ovlivňující školní zralost a sociální i psychickou připravenost dítěte/žáka na vzdělávání. Popisuje projevy dítěte/žáka s vývojovým oslabením ve školní praxi. Napomůže v rámci pedagogické diagnostiky identifikovat dítě/žáka s vývojovým oslabením při aplikaci 1. stupně podpůrných opatření. Zároveň ukáže na možnosti podpory přirozeného vývoje dítěte a jeho priorit, na propojenost vývojového oslabení a SPU u žáka, na vliv vývojového oslabení na pozornost, soustředění, psychiku a chování dítěte/žáka. • Vývojové etapy dítěte a vzdělávání • Dítě/žák s vývojovým oslabením • Komunikace – základ vzdělávání, předávání informací zákonným zástupcům. • Komunikační participace – vztahy, postoje, pravidla, zpětná vazba. • Výchova – vzorce chování.
Podrobnější informace
Cílem semináře je podat účastníkům informace, jak aplikovat podporu v 1. stupni podpůrných opatření v MŠ/ZŠ a posílit zralost: při vývojovém oslabení dítěte/žáka (efektivita). Seminář je určen pro učitele MŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagogů.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
Cena
1250.00 Kč
Akreditace
MSMT-11454/2020-2-388
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Břeclav, Sovadinova 45
Garant
Ing. Stanislava Mrkvová
Lektor
PhDr. Renáta Jurčíková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?