Jak začít s novou informatikou ve škole?_Mgr. Lukáš Mertlík

1 150 Kč I AK06270 I On-line I
Úvod vzdělávací akce se bude věnovat obecnému pojetí nové informatiky a informačních technologií ve výuce. Lektor vychází z vlastních zkušeností získaných při zavádění nové informatiky na ZŠ Pohořelice z pozice zástupce ředitele školy. Představí zapojení IT do výuky napříč vyučovacími předměty. Předloží otázky, které je třeba odpovědět před samotným spuštěním nového předmětu. Zabývat se bude personálním pokrytím hodin informatiky a úlohou školního koordinátora ICT. Dále se zaměří na materiálním zabezpečení výuky. Doporučí vhodné pomůcky a jejich využití ve třídě. Dalším bodem bude zpracování novinek do školního vzdělávacího programu. Opět ukáže konkrétní řešení na ZŠ a MŠ Pohořelice. Jak hodnotit činnost žáků a učitelů v hodinách? Na závěr účastníkům ukáže několik aktivit využitelných přímo ve výuce. Účastníci semináře získají přistup do databáze aktivit k nové informatice.
Podrobnější informace
• Představení účastníků semináře a jejich postoje k informačním technologiím ve výuce, • Proč přinášet do školy informační technologie? Zamyšlení nad smyslem rozvíjení digitálních kompetencí u žáků/učitelů, • Postavení digitální gramotnosti ve Strategii vzdělávání České republiky do roku 2030+, • Digitální kompetence napříč vyučovacími předměty na ZŠ Pohořelice, • Digitalizace v řízení školy, • Úkoly pro vedení školy směrem k výuce nové informatiky: místnost, pomůcky a jejich financování
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Cena
1150.00 Kč
Akreditace
neakr_on-line_2022
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
On-line
Lektor
Mgr. Lukáš Mertlík
Garant
Ing. Stanislava Mrkvová
Vhodné pro hrazení ze šablon
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?