Řízení školního stravování_Mgr. Alena Strosserová

AK05940 I On-line I I 890 Kč
Obsahem programu je problematika managementu řízení školního stravování, vnější a vnitřní faktory i vnitřní zdroje školní jídelny, klíčové oblasti změn, důležitost spolupráce ředitele školy s vedoucí školní jídelny, vhodné a úspěšné strategie, stimulace pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Personálním managementem – požadavky na vzdělání a praxi pracovníků, řízení změny, legislativním změny v oboru, povinná dokumentace, vnitřní řád školní jídelny, výživové normy,finanční normativy, podmínky poskytování školního, závodního a dietního stravování,hygiena, HACCP.
Podrobnější informace
Mgr. Alena Strosserová – metodik školního stravování, šéfredaktorka Zpravodaje pro školní stravování
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Školní jídelny
Cena
890.00 Kč
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
3hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Ing. Stanislava Mrkvová
Lektor
Mgr. Alena Strosserová_referent odboru školství pro školní stravování

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?