Cestování ve starověku

AK05684 I Brno a okolí I I 1 200 Kč
Cílem přednášky je přiblížit formy a důvody cestování ve starověkém světě. V první části přednášky budou představeny migrace a vojenské kampaně, které vedly ke vzniku propojeného světa a středomořské ekumeny stejně jako základní charakteristiky jeho propojené kultury a ekonomiky. Jádro přednášky bude tvořit představení základních forem cestování ve starověku. Zvláštní pozornost bude věnována cestování v řecko-římské antice, neboť tehdy poprvé nabylo forem blízkých modernímu světu – od vzdělávacích cest přes objevitelské výpravy až po rekreaci v přírodě a na venkově. Přednáška se bude opírat o výklad dobových písemných, uměleckých i archeologických pramenů a bude doplněna prezentací a filmovými projekcemi.
Podrobnější informace
Určeno pro milovníky historie.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Gymnázia
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Cena
1200.00 Kč
Akreditace
MSMT-8237/2021-2-359
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Mgr. Ivo Prokeš
Lektor
Doc.PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?