Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných témat

AK05662 I Brno a okolí I I 950 Kč
Účastníci: se seznámí s časově tematickým plánem ČJ 2 na celý školní rok; porozumí vzdělávacím cílům ČJ dle RVP – rozpracovaných do dílčích cílů ve 2. ročníku; prohloubí svoje znalosti v přesných metodických postupech při vyvozování učiva ve všech oblastech oboru Český jazyk a komunikace s důrazem na cyklické opakování a dodržování didaktických zásad výuky (přiměřenosti a názornosti); vyzkouší si v praxi některé metody vhodné pro: práci s textem (ANO-NE, kladení otázek, PĚTILÍSTKY), jazykovou výchovu (využití kartiček s úkoly, hry se slovy, rýmy, hádanky), výuku pravopisu (databáze pravopisných cvičení s klíčem, nácvik sebekontroly a opravy vlastního písemného projevu, vytváření a využívání přehledů učiva)
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Speciální školy
Cena
950.00 Kč
Akreditace
MSMT-673/2022-3-177
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Dana Koláčková
Lektor
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?