Rizikové chování mládeže - PaedDr. Zdeněk Martínek

680 Kč I AK05634 I On-line I
Syndrom CAN – fyzické týrání, psychické týrání, zanedbávání, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu. Sexuální zneužívání, sekundární viktimizace a Münchausenův syndrom by proxy. Rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu. Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou rizikového chování mládeže, napomoci k orientaci v problematice, rozpoznání příznaků, nazírání na téma v širších souvislostech. Najít příčinu problému, rozpoznat spouštěče rizikové situace, naučit se předcházet zbytečným konfliktům nebo je řešit pozitivním a konstruktivním způsobem. Dát pedagogům možnost přispět ke zklidnění prožívání disponovaných jedinců a jejich psychické harmonizaci.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Gymnázia
Střední odborné školy
Základní umělecké školy
ZŠ 2.stupeň
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Školní družiny, školní kluby
Cena
680.00 Kč
Akreditace
projektové programy - neakred
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Monika Součková
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?