Neverbální komunikace dítěte_Mgr. Svatava Vyhlídalová

AK05595 I Hodonín a okolí I I 900 Kč
Dětská mimoslovní komunikace umožňuje pedagogům porozumět dětskému vývoji sociálnímu, emočnímu i kognitivnímu a má vliv i na učení dítěte. Probíraná témata: Neverbální komunikace dětí a dospělých. Zásady komunikace s dětmi. Vizuální signály – vývojové charakteristiky. Gestikulace – gesta rukou, gesta a učení, gesta a emoce, gesta svázaná s řečí. Pohled – výraz obličeje, mimika (obličej, oči, ústa, obočí a čelo). Dotyk, sociální vývoj a vazba, zdroje úzkosti související s dotyke
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Cena
900.00 Kč
Akreditace
MSMT - 16120/2019-1-674
Rozsah hodin
5hod.
Konkrétní místo
Hodonín, Horní Valy 2
Garant
Mgr. Miroslava Hudečková
Lektor
Mgr. Svatava Vyhlídalová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?