Poruchy chování II.

AK05412 I On-line I I 1 600 Kč
Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také forem náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let. Seminář navazuje na první část (Poruchy chování I.), která je podmínkou pro absolvování tohoto semináře a dále rozvíjí vývojovou trajektorii poruch chování v dětském věku a u mladistvých s propagací a přesahem v oblasti delikvence. Představuje institucionální řešení resocializační péče, základní terapeutické možnosti a možnou progresi patologie. Mezi klíčová témata patří široká skupina poruch chování, Intermitentní explozivní porucha a symptomy poruch osobnosti a charakteru.
Podrobnější informace
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s popisem vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také formami náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let. Seznámení s institucionálním řešením resocializační péče, základními terapeutickými možnostmi a možnou progresi patologie.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 2.stupeň
Základní umělecké školy
Gymnázia
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
1600.00 Kč
Akreditace
MSMT-614/2019-2-53
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Ing. Michal Slezák
Lektor
PhDr. Andrej Drbohlav
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?