Podpora žáků s PAS ve škole

AK05345 I On-line I I 1 550 Kč
Cílem semináře je vybavit pedagogy ze škol znalostmi tématu, neboť při současném inkluzivním způsobu vzdělávání a nárůstu žáků s PAS je to nezbytnost. Praxe ukazuje, že pedagogové stále nedisponují dostatkem informací a ani zkušeností se vzděláváním žáků s PAS, což nepřináší užitek ani samotnému žákovi, ani škole, ani spolužákům, ani rodině žáka. Obsah semináře: 1. Charakteristika žáka s poruchou autistického spektra 2. Vymezení jednotlivých poruch v rámci spektra 3. Projevy žáků ve škole, jejich příčiny a řešení 4. Diagnostický proces a spolupráce s poradenskými zařízeními 5. Podpůrná opatření ve škole včetně funkce asistenta pedagoga 6. Pomůcky vhodné pro vzdělávání žáků s PAS, příběhy z praxe 7. Odkazy na literaturu, videoukázky
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Střední odborné školy
Akreditace
MSMT-8237/2021-2-359
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Eva Prokešová
Lektor
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?