Kolokvium ředitelů - pro mateřské školy

AK05329 I Brno a okolí I I 1 490 Kč
Vzdělávací program zaměřený na prohlubování a aktualizaci manažerských kompetencí a řešení problémových a konfliktních situací, s nimiž se ředitelé denně setkávají ve své praxi. Program zahrnuje základní tematické okruhy: Mezilidské vztahy na pracovišti a konfliktní situace - účinné formy prevence, užitečné zásady a pravidla ve vzájemné komunikaci a interakci. Systémové a strategické řízení - spolupráce a koordinace lidí a úkolů, správné zásady delegování a přenášení zodpovědnosti. Krizový management – možnosti řešení problémů a krizí, efektivní metody, delegování, kauzalita problémů. Otázky komunikace s rodiči (zákonnými zástupci dětí/žáků) - typologie rodičů, identifikace skupin a diferencované úspěšné přístupy a formy komunikace, vyjednávání v krizi a příprava na náročné pohovory. Teoretické poznatky a vědomosti budou doplňovány představením a rozborem konkrétních případů, praktickými ukázkami včetně nácviku modelových situací.
Podrobnější informace
Vzdělávací program zaměřený na prohlubování a aktualizaci manažerských kompetencí a řešení problémových a konfliktních situací, s nimiž se ředitelé denně setkávají ve své praxi.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
Cena
1490.00 Kč
Akreditace
MSMT-27947/2021-3-963
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Mgr. Monika Součková
Lektor
Mgr. Eva Chvátalová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?