Peněžní fondy v příspěvkových organizacích

AK05314 I On-line I I 1 240 Kč
Cílem tohoto webináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se peněžních fondů v příspěvkových organizacích a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi. Obsah – podrobný přehled témat výuky: Zásady hospodaření příspěvkových organizací (vymezení složek majetku, náklady/výdaje, výnosy/příjmy související s činností, výsledek hospodaření a jeho použití). Zdroje financování činnosti PO (dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů, vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby). Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti. Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. (fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření, rezervní fond z ostatních titulů, fond reprodukce majetku (investiční fond). Specifika hospodaření s FKSP (rozpočet fondu, tvorba fondu).
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
1240.00 Kč
Akreditace
MSMT-40272/2020-2-1023
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Dobroslava Paličková
Lektor
Bc. Lenka Vídeňská

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?