Projektové vyučování na ZŠ

AK05287 I Hodonín a okolí I I 1 350 Kč
Aktivní činnostní učení napříč předměty v kooperativních skupinách, tvorba projektů. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce vedoucí k realizaci projektového vyučování s důrazem na čtenářskou a matematickou gramotnost a naplnění principů demokratičnosti, interaktivity a kooperace. Účastník by pak měl zvládnout prakticky použít, rozvinout a aplikovat metody a techniky projektového vyučování podle podmínek školy, samostatně rozvinou výukové postupy projektového vyučování v praxi, způsoby hodnocení žáků v projektovém vyučování a přístupy ve světě.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Cena
1350.00 Kč
Akreditace
MSMT-21893/2021-1-783
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Hodonín, Horní Valy 2
Garant
Mgr. Miroslava Hudečková
Lektor
Mgr. Tomáš Koten

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?