Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

900 Kč I AK05242 I Hodonín a okolí I
Na tomto semináři se účastníci dozví informace o změnách právních předpisů a doplnění povinností fyzických a právnických osob na úseku BOZP a PO. Školení probíhá jako jeden celek. Účastníci obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky. Dozvíte se, jakou dokumentaci k BOZP a PO má škola mít, na co si dát pozor u dodavatelů, u jejich revizních a kontrolních dokumentů, co má obsahovat roční prověrka BOZP, jak vyhodnocovat rizika pro činnosti a vybavení školy, jak rozhodovat o vybavení zaměstnanců OOPP, co dnes vyžadují orgány státního odborného dozoru a mnoho dalších věcí. Získáte aktuální formuláře na zdravotní prohlídky, pracovní a školní úrazy, určení obsluhy a další, a dozvíte se, jak je vyplňovat.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Základní umělecké školy
Gymnázia
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Ostatní
Cena
900.00 Kč
Akreditace
neakreditováno
Rozsah hodin
5hod.
Konkrétní místo
Hodonín, Horní Valy 2
Garant
Ing. Stanislava Mrkvová
Lektor
Ing. Josef Škoda
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?