IKAP II Fenomén záškoláctví – orientace na řešení, spolupráce s OSPOD

AK05230 I On-line I I 0 Kč
Řešení fenoménu záškoláctví pomocí nástroje výchovné komise, tj. efektivní metody pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků školy v oblasti školní docházky, konkrétně neomluvené nebo dlouhodobě vysoké absence žáka, sestavení komise, praktické sdílení zkušeností lektorky. 90 min Ukázka vedení výchovné komise v přístupu zaměřeném na řešení, ty se orientují na minulé úspěchy na rozdíl od selhání, na přítomnou sílu a zdroje na rozdíl na slabost a nedostatek a na budoucí možnosti oproti omezení. Základní principy vedení rozhovoru - důraz na spolupráci se žákem, rodiči. Předpoklad, že žák je nejlepším odborníkem "na svůj život", rozhovor je veden tak, aby si žák uvědomil své cíle, uvědomil vlastní zdroje a ty plně využíval k žádoucí změně. 90 min Výstup výchovné komise - Individuální výchovný program. Praktický nácvik vedení rozhovoru se žákem v principech SF (Solution focused - zaměřeno na řešení) 90 min
Podrobnější informace
AKCE JE PRO CÍLOVOU SKUPINU pedagogů SŠ, G, ZŠ ZDARMA Akce je pořádána v rámci projektu Implementace KAP JMK II registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Střední odborné školy
Speciální školy
Akreditace
neakr_on-line_2020
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Monika Součková

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?