Zdravotní služby ve školách: nová povinnost škol?_Mgr. Lucie Obrovská

AK05224 I On-line I I 970 Kč
Zákon o zdravotních službách přinesl od 1. ledna zdánlivě dílčí novelu, která ale znamená pro školy zásadní změnu. Školy podle novely musí umožnit provádění zdravotních služeb. Jak to souvisí s pracovní náplní pedagogů? Jaké nové povinnosti mohou tedy mít? Zodpovíme na webináři.
Podrobnější informace
Mgr. Bc. Lucie Obrovská, PhD. - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol. Určeno pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
3hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Ing. Stanislava Mrkvová
Lektor
Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
Poznámka
Den před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?