Výchova bez trestů

AK05049 I On-line I I 730 Kč
Máme-li dítě úspěšně provést socializací, musíme na ně působit. To se neobejde bez kolizí, konfliktů, prohřešků, přestupků. Mnohonásobný problém vzniká ve skupině dětí a žáků. Existuje množství tradičně využívaných postupů, jak dovést dítě k poslušnosti. Na prvním místě jsou vysvětlování, přesvědčování, zákazy, tresty tělesné i psychické. Ve škole se k tomu přidávají oficiální výchovné prostředky. Letité zkušenosti napovídají, že nejsou příliš účinné. Některé ani nelze ve škole použít. Navíc poznatky psychologie ukazují, že podporují rozvoj pouze některých a často nepříliš žádoucích vlastností. Velkou výzvu představují požadavky 21. století. Účastníkům kurzu tedy proto budou představeny výchovné postupy, které jsou adekvátní a účinné a současně respektu k dítěti.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Hana Hanzalová
Lektor
PhDr. Václav Mertin

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?