Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce

AK04929 I Brno a okolí I I 1 150 Kč
1. Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovněprávní zabezpečení funkce asistenta pedagoga, co je osobní asistence), role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga; 2. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga); 3. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu: Mezilidské vztahy jako složka pedagogického procesu, Vnímání partnera v pedagogickém procesu, Interakce a formy spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem, Sociální komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem, Interpersonální konflikty mezi asistentem pedagoga a učitelem, Předpoklady dobré spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem, Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga; 4. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady spol. obou pedagogů; 5. Diskuse a prostor pro dotazy
Podrobnější informace
akce proběhne online/prezenčně dle aktuální bezp. situace
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Střední odborné školy
Akreditace
MSMT-1159/2020-2-157
Rozsah hodin
5hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Mgr. Monika Součková
Lektor
Mgr. Marcela Valentová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?