Studium pro asistenty pedagoga

AK04923 I Brno a okolí I I 9 000 Kč
Studium je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají řádně dokončené minimálně základní vzdělání – § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vzdělávací program je zaměřený na získání vědomostí a dovedností, které jim umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16, odstavec 4, zákona č. 561/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT ČR, probíhá v rozsahu 80 vyučovacích hodin přímé výuky a 40 vyučovacích hodin odborné stáže. Celkem 120 hodin. Předpokladem ukončení studia je řádná docházka (evidence), zpracování závěrečné práce na vybrané téma a její obhajoba před komisí, závěrečný test a ústní zkouška. Výukové dny budou pondělky a úterky od 13.30 hod. od 11.10.2021, forma výuky prezenčně nebo dle informací garantky studia distančně. Harmonogram výuky na vyžádání.
Podrobnější informace
Studium bude realizováno prezenční formou, v případě nepříznivé bezpečnostní situace budou jednotlivé lekce realizovány online formou přes aplikaci Teams, vždy po informování garantkou studia.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Střední odborné školy
Akreditace
MSMT-32929/2018-1-971
Rozsah hodin
120hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Ing. Dagmar Simandelová
Lektor
Ing. Simona Neubauerová, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., Mgr. Libuše Marková

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?