Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO

AK04862 I Znojmo a okolí I I 800 Kč
Informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinnosti fyzických a právnických osob na úseku BOZP a PO. Účastníci obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky.
Termín od
Termín do
Termín odevzdání přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Akreditace
neakreditováno
Rozsah hodin
5hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt
Škapová Martina, e-mail: skapova@vim-jmk.cz, tel. 601326233
Škapová Martina
Lektor
Ing. Josef Škoda