Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO

AK04862 I Znojmo a okolí I I 800 Kč
Informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinnosti fyzických a právnických osob na úseku BOZP a PO. Účastníci obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Cena
800.00 Kč
Akreditace
neakreditováno
Rozsah hodin
5hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Škapová Martina
Lektor
Ing. Josef Škoda

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?