Zážitková hudební výchova pro MŠ

AK04843 I Znojmo a okolí I I 500 Kč
Seminář je určen těm, kteří mají zájem vyučovat hudební výchovu jinak. Zábavně a prakticky tak, aby bavila nejen děti, ale i učitele. Je zaměřen na aktivity klidné i dynamické, k okamžitému i dlouhodobému použití, které jsou propojitelné s moderními technologiemi (YouTube, karaoke), k pohybovému ztvárnění i hře na tělo. Také ukázky jednoduchých nápadů bez využití IC technologií, hry s rytmickými nástroji, pohybové činnosti, praktické rytmické doprovody a hry s jednoduchými netradičními pomůckami, jednoduchá melodická cvičení i akordické doprovody, doprovody na hrací roury (Bobotubes). Základy hry na různé hudební nástroje, použitelné v hudební výchově, které zvládnou skvěle všichni (i ti, kteří úplně bravurně neovládají hru na hudební nástroj).
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
Speciální školy
Akreditace
neakreditováno_2021
Rozsah hodin
2hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Škapová Martina
Lektor
Mgr. Marcela Přibylová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?