Zážitková hudební výchova pro ZŠ

AK04842 I Znojmo a okolí I I 500 Kč
Seminář je určen těm, kteří mají zájem vyučovat hudební výchovu jinak. Zábavně a prakticky tak, aby bavila nejen děti, ale i učitele. Je zaměřen na aktivity klidné i dynamické, k okamžitému i dlouhodobému použití, které jsou propojitelné s moderními technologiemi (YouTube, karaoke), k pohybovému ztvárnění i hře na tělo. Také ukázky jednoduchých nápadů bez využití IC technologií, hry s rytmickými nástroji, pohybové činnosti, praktické rytmické doprovody a hry s jednoduchými netradičními pomůckami, jednoduchá melodická cvičení i akordické doprovody, doprovody na hrací roury (Bobotubes). Základy hry na různé hudební nástroje, použitelné v hudební výchově, které zvládnou skvěle všichni (i ti, kteří úplně bravurně neovládají hru na hudební nástroj).
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Základní umělecké školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Školní družiny, školní kluby
Akreditace
neakreditováno_2021
Rozsah hodin
2hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Škapová Martina
Lektor
Mgr. Marcela Přibylová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?