Celoroční hry a projekty ve ŠD, ŠK a v zájmovém vzdělávání

900 Kč I AK04840 I Brno a okolí I
Účastníci se seznámí s postupem, jak společně sestavit uspořádaný celek pestré nabídky nejrůznějších aktivit propojených motivačními prvky, které lze vyzkoušet společně s dětmi mladšího školního věku v průběhu jednoho roku. Vytvořenou hru je možné nabídnout jako inspirativní metodický materiál popisující osvědčené, ale i nové metody a formy práce, nevšední nápady a náměty, nejlepší ověřené aktivity, účelně motivované činností, rady, doporučení a potřebnou dávku zkušenosti. Na semináři budou využity interaktivní metody a ukázky praktických činností. Potřebné informace, které mohou pedagogičtí pracovníci využít, získají prostřednictvím výkladu, pracovních listů a názorných ukázek. Velký důraz je kladen na praktické zvládnutí vytvoření návrhu vlastní celoroční hry.
Podrobnější informace
Praktický seminář pro pedagogické pracovníky středisek volného času, ŠD a ŠK
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
DDM, CVČ, SVČ
Školní družiny, školní kluby
Cena
900.00 Kč
Akreditace
MSMT-32211/2020-2-832
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Ing. Dagmar Simandelová
Lektor
Naděžda Kalábová
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?