Jak motivovat v hodinách chemie

1 400 Kč I AK04814 I On-line I
Cílem semináře je poskytnout široký přehled motivačních technik a ukázat možnosti různých způsobů motivace v ukázkových situacích.Účastníci budou seznámeni s vhodnými strategiemi pro motivaci žáků ve výuce chemie. Nejprve budou uvedeny teoretické opory pro motivaci žáků jako základního požadavku pro aktivizaci. Účastníci se seznámí s vhodnými metodami práce, které podporují motivaci a aktivizaci žáků ve výuce chemie. Detailněji bude rozebrána strategie badatelsky orientované výuky, anglicky nazývána Inquiry-based Science Education (IBSE), která se na základě výzkumu jeví jako silně motivační a aktivizující žáky. Ve vzdělávacím programu bude představen výukový modul založený na IBSE. Na základě získaných poznatků mohou účastníci implementovat představený modul do vlastní výuky. Vzdělávací modul bude rozdělen do tří částí: teoretické (prezentace nutných poznatků), praktické ukázky a workshop účastníků.
Podrobnější informace
seminář je určen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Cena
1400.00 Kč
Akreditace
MSMT - 16120/2019-1-674
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Eva Prokešová
Lektor
RNDr. Eva Trnová, PhD.
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?