Cvičme hravě a hlavně zdravě na 1. stupni ZŠ

zrušena I AK04783 I Brno a okolí I I 950 Kč
Seminář pro pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele a pedagogy volného času na 1. st. ZŠ, zaměřený k získání základních inspirací k přípravě cvičebních aktivit poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb hravou formou odpovídající jejich psychické a sociální zralosti. Bude poukázáno na časté chyby a omyly ve vedení, nácviku a zařazování pohybových prvků a předvedeny vhodné alternativy. Záměrem této vzdělávací akce je návod a nácvik vedení ke správným pohybovým návykům dětí a zdravému životnímu stylu.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Akreditace
MSMT-21705/2020-2-621
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Jana Daňková
Lektor
Mgr. Hana Filipová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?