Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích

AK04765 I On-line I I 700 Kč
Od 1.1.2021 je účinná novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která přináší zásadní změny v oblasti stravování zaměstnanců v příspěvkových organizacích. Ke změnám také došlo ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, které se taktéž dotýkají stravování zaměstnanců. A do třetice je účinná novela vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními celky, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla možnost poskytovat stravenkový paušál v případě, že školská příspěvková organizace zabezpečuje stravování zaměstnanců prostřednictvím školní jídelny, a to v případě, že se jedná o zaměstnance s dietním omezením, nebo školní jídelna není v provozu, nebo pokud zaměstnanec na základě rozhodnutí ředitele vykonává práci na jiném dohodnutém místě.
Podrobnější informace
Lektorka pracuje jako referentka agendy ŠJ na odboru školství KÚ JMK Brno.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Školní jídelny
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
2hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Irena Hrušáková
Lektor
Ing. Petra Zukalová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?