Nakládání s odpady ve školní jídelně

AK04698 I On-line I I 750 Kč
Nakládáte ve své školní jídelně s odpady podle platné legislativy? Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021, mění povinnosti při nakládání s odpady. Na webináři probereme povinnosti původce odpadů, vysvětlíme, jak odpady odděleně soustřeďovat, značit nádoby, vést průběžnou evidenci, ohlašovat do ISPOP, předávat odpady do zařízení. Připomeneme hygienické požadavky při nakládání s odpady včetně biologicky rozložitelných a s odpadními tuky. Dotkneme se zákona o výrobcích s ukončenou životností a navrhovaného zákona o omezení spotřeby plastů. Lektorka Ing. Jana Königová je autorkou knihy Nakládání s odpady ve školních jídelnách.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Školní jídelny
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
2hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Miroslava Hudečková
Lektor
Ing. Jana Königová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?