Komunikace ve školství - PhDr. Pekařová

zrušena I AK04637 I On-line I I 800 Kč
PhDr. Pekařová v poradenství vychází z třiceti let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Je autorkou knih „Jak žít a nezbláznit se“, a "SOS", které se pro velký zájem dočkaly osmého vydání. Obsah webináře: • Chyby v jednání učitele, tempo, dynamika, intolerance • Nízký sebenáhled • Nekritičnost • Chybějící zpětná vazba • Jednání s rodinou, neschopnost „sugestivně“ ovlivnit • Mluvit, neznamená něco říkat a něco změnit! • Minimální aktivizace otců • Podřízenost a nadřízenost • Korekce chování jak, kým, kdy… • Způsoby vedení podle typologie člověka
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Základní umělecké školy
Gymnázia
Střední odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
3hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Jana Daňková
Lektor
PhDr. Lidmila Pekařová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?