Jak vést třídnickou hodinu?

AK04588 I On-line I I 700 Kč
Účastníci budou mít představu teoretickou i praktickou o tvorbě, struktuře a náplni programu prim.prevence v MŠ, ZŠ. SŠ. Zvládají připravit program na třídnické hodiny se zacílením na návrat dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid 19.Mají přehled o východiscích současné krize a jejich dopadech na děti, tzn., že jsou poučeni, co mohou očekávat po návratu v oblasti chování a emocionálního ladění dětí. Mají povědomí, co dělat, před tím, než děti do školy příjdou, co dělat první den, co dělat první týden, co dělat prvních 6 týdnů. Účastníci si odnesou scénáře jednotlivých třídnických hodin a zásobních vhodných technik, her a činností.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Střední odborné školy
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Dobroslava Paličková
Lektor
Mgr. Alena Vlková

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?