Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému

AK04490 I Znojmo a okolí I I 1 200 Kč
Seminář je zaměřený na propojenost a sounáležitost vývojových etap dítěte/žáka ovlivňující školní zralost a sociální i psychickou připravenost na vzdělávání, školní úspěch a neúspěch. Program dále nastíní možnosti podpory: motorických a smyslových schopností, pozornosti, soustředění, paměti – konsolidace a rekonsolidace, kódování a dekódování mluvního projevu, asymetrie mozkových hemisfér, propojenost vývojového oslabení dítěte a SPU u žáka.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
Ostatní
Speciální školy
Akreditace
MSMT-1159/2020-2-157
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Mgr. Hana Hanzalová
Lektor
PhDr. Renáta Jurčíková

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?