Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro pokročilé

zrušena I AK04472 I Brno a okolí I I 3 500 Kč
V týdenním intenzivním kurzu prohloubíme komunikativních schopnosti a rozšíříme si aktivní slovní zásobu. Cílem je, aby se frekventanti prohloubením své znalostní úrovně co nejvíce přiblížili vyšší jazykové úrovni. Předpokládá se přiblížení se úrovni B2 nebo její upevnění. 5 dní v týdnu, každý den 7 vyučovacích hodin intenzivní výuky AJ.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Akreditace
MSMT-553/2019-1-159
Rozsah hodin
35hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Ivana Suchánková
Lektor
Michael Griggs

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?