Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda

AK04452 I Znojmo a okolí I I 1 000 Kč
Prožitkový seminář – jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodovědy na 1. stupni. Účastníci si osvojí metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou "vtáhnout“ děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Aktivity: zvídavý reportér, mikrofon, A-Z kvíz, běhavka, kompas, na představy, O zlatý tolar, na zloděje apod. Účastníkům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny.
Podrobnější informace
Určeno pro učitele 1. stupně ZŠ
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Cena
1000.00 Kč
Akreditace
MSMT-11454/2020-2-388
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Dobroslava Paličková
Lektor
Mgr. Jovanka Rybová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?