Pocit bezmoci v práci pedagoga

1 250 Kč I AK04414 I Znojmo a okolí I
V životě pedagoga často nastávají situace, na které se nedá připravit. Které zaskočí svou nečekaností, náhlým vznikem nebo rychlostí. Na tyto situace se nejsou učitelé připravováni a tak se často objeví pocity bezmoci, selhání, zaskočení. Reakcí jsou mnohdy zbrklá řešení, která situaci ještě zhorší, nebo paralýza, kdy neřešení zvyšuje riziko. Webinář seznamuje účastníky, jak tyto stavy eliminovat. Jak v těchto situacích ošetřit sebe sama a pomocí řešících algoritmu řešení najít. Webinář seznámí účastníky, jak eliminovat psychicky náročné situace v prostředí školy. Jak v těchto situacích ošetřit sebe sama a pomocí řešících algoritmu najít řešení.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Cena
1250.00 Kč
Akreditace
MSMT-11454/2020-2-388
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Mgr. Hana Hanzalová
Lektor
Mgr. Karel Opravil

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?