Právní poradna

zrušena I AK04405 I Hodonín a okolí I I 1 000 Kč
Účastníci si připomenou a aktualizují platnost a zrušení některých právních předpisů. Získají také aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti právních předpisů, týkajících se školství, správního řádu, změn v zákoníku práce apod. Aktuální změny v oblasti právních předpisů vztahujících se ke školám a školským zařízením (například Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících, problematika odměňování pracovníků, pracovněprávní oblast). Rozbor nejčastějších nedostatků ve školské praxi. Diskuze nad zadanými otázkami.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Akreditace
MSMT-32211/2020-2-832
Rozsah hodin
5hod.
Konkrétní místo
Hodonín, Horní Valy 2
Garant
Drahomíra Ševčíková
Lektor
JUDr. Hana Poláková

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?