Adaptační program v prvních třídách

1 200 Kč I AK04320 I Brno a okolí I
Cílem semináře je nabídnout účastníkům způsob, jak pomocí technik osobnostně sociální výchovy a zpětné vazby dosáhnout bezpečného prostředí ve třídě a nastolit pravidla spolužití. Děti si tak mohou lépe zvyknout na nové prostředí, najít si kamarády, poznat se s učitelem. Učitel se svým chováním a jednáním významně podílí na klimatu třídy a potažmo na klimatu školy.
Podrobnější informace
Obsah: Cíle a struktura adaptačního programu Ukázky a praktické zažití aktivit s prvky osobnostně sociální výchovy zacílené na poznávání se, komunikaci, spolupráci Role učitele ve třídě – reflexe k technikám, pravidla zpětné vazby Vytváření jednoduchých pravidel spolužití Komunikace (učitel – žák – asistent – rodič) Řešení konfliktů Závěrečná reflexe
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Cena
1200.00 Kč
Akreditace
MSMT-15048/2018-1-610
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Ing. Dagmar Simandelová
Lektor
Mgr. Iveta Kučerová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?