Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory

1 350 Kč I AK04277 I Brno a okolí I
Ucelená metodika aplikovaná v praxi již přes 10 let. A/ Frontální část: vysvětlíme si základ spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem v rámci inkluze. –Postřehování –Zraková percepce –Sluchová percepce –Prostorová a pravolevá orientace. B/ Individuální část: zaměřená na individuální problematiku dítěte v rámci samostatných cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga. Ukázka jednotlivých cvičení, vysvětlení v návaznosti na frontální část. Seznámení s možností reedukačního plánu a jeho vyhodnocování, jako přílohy k plánu pedagogické podpory.
Podrobnější informace
Určeno pro učitele 1. a 2. st. ZŠ, výchovné poradce, pracovníky PPP, SPC, logopedy.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Speciální školy
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
1350.00 Kč
Akreditace
MSMT-32211/2020-2-832
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Mgr. Ivo Prokeš
Lektor
PaedDr. Yveta Heyrovská

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?