Smlouvy ve školské praxi

800 Kč I AK04167 I On-line I
Na semináři se seznámíte s druhy smluv (pracovní, o dílo, kupní, darovací, sponzorská, o půjčce, o výpůjčce, o ubytování, nájmu, pronájmu, sponzorská, cestovní aj.), se kterými se můžeme i ve školství setkat. Podmínky uzavírání smluv, jejich obsahová náplň. Specifika jednotlivých smluv. Úskalí a doporučení při uzavírání smluv – důvody a důsledky neplatnosti smluv. Sankce a smluvní pokuty. Praktické příklady a rozbor předloh smluv.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Cena
800.00 Kč
Akreditace
MSMT-8869/2019-1-419
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Miroslava Hudečková
Lektor
JUDr. Dana Juříčková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?