Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu…

1 100 Kč I AK04160 I Znojmo a okolí I
Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující čtení s porozuměním, rozvoj čtenářské gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Cílem semináře je pomocí praktických dílen představit účastníkům formy a metody, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a individualizaci výuky českého jazyka. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy, ověřené praxí lektorky, naučí se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Cena
1100.00 Kč
Akreditace
MSMT - 16120/2019-1-674
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Garant
Dobroslava Paličková
Lektor
Mgr. Jovanka Rybová
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?