Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace

AK03986 I Hodonín a okolí I I 1 340 Kč
Cílem semináře je provést podrobný rozbor obsahové náplně směrnice o vnitřní kontrole a zároveň podat výklad problematiky, kterou by směrnice měla upravovat. Obsah: 1) Řídící kontrola 2) Předběžná řídící kontrola 3) Schvalovací postupy při předběžné řídící kontrole 4) Řízení rizik 5) Zadávání veřejných zakázek 6) Průběžná a následná řídící kontrola 7) Přílohy směrnice
Termín od
Termín do
Termín odevzdání přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Ostatní
Akreditace
MSMT-1159/2020-2-157
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontakt
Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@vim-jmk.cz, tel. 733 585 861
Mgr. Miroslava Hudečková
Lektor
Ing. Petr Sikora