Podmínky pro akce dalšího vzdělávání v prezenční formě od 1. listopadu 2021

student, covid

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vyžaduje, aby všechny zúčastněné osoby prokázaly, že splňují předepsané podmínky, tedy že

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
     
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovací schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 
Prohlášení o zdravotním stavu

Všichni účastníci prezenčních vzdělávacích akcí musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. U prezence budou proto účastníci splňující výše uvedené podmínky požádáni také o prohlášení, že v posledních 10 dnech netrpěli ani nyní netrpí zhoršením zdravotního stavu jako kašlem, dechovými obtížemi či zvýšenou teplotou, pocity celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů.
 
Podmínkou účasti na vzdělávací akci je taktéž ochrana dýchacích cest pomocí respirátoru nebo obdobného prostředku podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme všem, že jsou ohleduplní k sobě navzájem i k zaměstnancům našeho školského zařízení.

V případě dotazů k jednotlivým vzdělávacím akcím se můžete obrátit na organizačního garanta vzdělávací akce uvedeného v přihlášce. 

Další články